Hvad er SletDets værdier?

Høj faglighed

Vi stræber efter høj faglighed og   en   professionel tilgang  i vores rådgivningsarbejde. 

Vi besidder de nødvendige kompetencer, det kræver for at hjælpe  de børn og unge, der kontakter os

Vi  har fokus på konstant faglig udvikling.   

Børneperspektiv

Vi arbejder ud fra det enkelte barns perspektiv og behov. Barnet er aktør i eget liv, og  besidder en unik viden, som  vi  kun kan  tilnærme os.

Vi arbejder derfor med aktiv lytning og anerkendelse. Ved at inddrage barnets eget perspektiv, skabes en mulighed for hjælp til selvhjælp.    

Rettighedsfokuseret tilgang

Børns rettigheder skal respekteres.  Når børn og unge  kender deres rettigheder har  de  bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp.

Derfor er det at oplyse både børn og voksne om børn og unges rettigheder en grundlæggende del af arbejdet på SletDet Rådgivningen. Vi   støtter børnene i deres egen indsats for at få deres rettigheder opfyldt og i at udbrede kendskabet til rettighederne til andre børn og voksne. 

Ansvar

Vi tager ansvar  over for børn og unge, der søger rådgivning hos os.  Dette gør vi ved at tage de unge i hånden, når de kontakter rådgivningen og hjælpe dem med konkret sletning af materiale på de sociale medier.

Vi tager også et ansvar ved  aktivt at benytte os af vores underretningspligt,  når dette er relevant.  Vi lægger vægt på åbenhed,  ligeværdighed  og seriøsitet i samtalen. Vi anerkender de problemstillinger, som børn og unge henvender sig om. 

Respekt

Vi respekterer den enkelte bruger og behandler alle henvendelser til vores rådgivning med en ordentlighed, lige meget hvad der henvendes omkring.

Vi tager alle problemstillinger alvorligt. Vi arbejder ud fra at det skal være en god oplevelse at søge hjælp og rådgivning, og vi stræber efter at alle der kontakter vores rådgivninger føler sig taget seriøst.