Skoleprojekter

Skoleprojekter – til dig der søger information

Hos SletDet Rådgivningen får vi mange henvendelser fra børn og unge, der er ved at skrive skoleopgave eller skoleprojekt om digitale krænkelser. Vi vil gerne hjælpe, så godt vi kan. Herunder har vi samlet en række svar på de mange af de spørgsmål, som vi oftest får. 

Værd at vide om SletDet Rådgivningen og digitale krænkelser

Hos SletDet Rådgivningen definerer vi digitale krænkelser som ubehagelige oplevelser på nettet. Digitale krænkelser kan have mange former, og hos SletDet Rådgivningen får vi ofte henvendelser, der drejer sig om seksualiserede digitale krænkelser. 

Vi definerer seksualiserede digitale krænkelser som uønsket seksuel adfærd på nettet. 

Digitale krænkelser kan have mange former og foregå over mange forskellige platforme. En digital krænkelse kan fx være, hvis man modtager uønskede beskeder med grimt eller nedladende sprog. En seksualiseret digital krænkelse kan være, hvis de beskeder, man modtager, er af seksuel karakter. 

Fra en undersøgelse lavet i 2021 ved vi, at de mest udbredte typer af digitale krænkelser blandt 9-17-årige er modtagelse af hadbeskeder eller beskeder fra personer, som man ikke ønsker at have kontakt med. Mindre udbredte digitale krænkelser, men stadig meget alvorlige, er deling af intime billeder eller mobning med noget, der ligger på nettet. 

Det er vigtigt at understrege at digitale krænkelser godt kan overlappe (fx kan en uønsket besked samtidig være en trussel), og at der godt kan finde mobning eller krænkelser sted i den fysiske virkelighed sideløbende med de digitale krænkelser. 

Fra en undersøgelse af børn og unges oplevelser med digitale krænkelser fra 2021 ved vi, at 42% af børn og unge i alderen 9-17 år har oplevet en digital krænkelse inden for det seneste år. Det svarer til næsten hver anden. 

Vi ved samtidig, at over 99% af børn og unge mellem 9 og 17 år er på sociale medier, og at størstedelen er på YouTube og/eller Snapchat. At være på sociale medier har både gode og dårlige sider, og hos SletDet Rådgivningen mener vi ikke, at det er problematisk i sig selv at være på forskellige sociale medier. Vi mener dog, at det er et problem, at mange oplever ubehagelige og grænseoverskridende ting på sociale medier, og vi vil gerne hjælpe ofre for digitale krænkelser samt begrænse, forebygge og oplyse omkring digitale krænkelser. 

Det kan både være andre børn og unge eller voksne, der udsætter børn og unge for digitale krænkelser. Oftest er det børn og unge, den krænkede kender, eller voksne den krænkede ikke kender, der udfører den digitale krænkelse. 

Digitale krænkelser finder ofte sted i en kønsspecifik kontekst. Det betyder, at vi ved, at krænkelsens form og indhold ofte er rettet mod kønnet på den, der udsættes for krænkelsen. Vi ved samtidig, at det oftere går udover piger end drenge – men drenge bliver også udsat for digitale krænkelser. I Red Barnets undersøgelse fra 2021 fandt vi, at 49% af pigerne havde oplevet en digitale krænkelse indenfor det seneste år. For drengene var tallet 35%.  

Hos SletDet tager vi digitale krænkelser meget alvorligt og finder tallene fra undersøgelserne skræmmende. Vi mener, at digitale krænkelser er et alvorligt problem, der bør tages hånd om på forskellig vis. Læs nedenunder, hvilke handlemuligheder man har, hvis man er blevet udsat for en digital krænkelse. 

Se hele rapporten ‘Børn og unges oplevelser med digitlae krænkelser’.

Psykologiske konsekvenser 

Vi ved, at digitale krænkelser kan have flere forskellige psykologiske konsekvenser. For nogle kan det at blive udsat for en digital krænkelse medføre skyld og skam. Man kan føle, at det man er blevet udsat for, er ens egen skyld, og man kan samtidig føle en stor skam over det, der er sket.

Det kan lede til selvisolation, og at man ikke har lyst til fx at tage i skole. Det kan også lede til, at man ikke føler, at man kan stole på andre – især ikke dem, man har kontakt med over nettet. Det kan få én til at føle sig ensom, og man kan også blive meget fortvivlet og forvirret, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. 
 

Lovmæssige konsekvenser 

I nogle tilfælde kan digitale krænkelser også have lovmæssige konsekvenser. Det gælder fx deling af intime billeder uden samtykke eller trusler – det er ikke lovligt. Her kan du læse mere om, hvad loven siger om digitale krænkelser.

Der er forskellige ting, man kan gøre, hvis man er blevet udsat for en digital krænkelse. Hvad der er bedst at gøre, afhænger af hvilken situation man står i, og hvad de specifikke omstændigheder er.  

Et generelt råd vi har hos SletDet Rådgivningen er, at det altid er godt at bede om hjælp – og gerne fra en voksen. Det kan være en lærer, pædagog, forældre eller andre, du føler dig tryg ved. Det kan også være hos os fra SletDet Rådgivningen. 

SletDet har samlet nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man er blevet udsat for en digital krænkelse. Her kan du også læse, hvad man kan gøre, hvis man har udsat andre for en digital krænkelse. 

Hos SletDet tror vi på, at forebyggelse af digitale krænkelser bedst sker gennem oplysning, og det at tale med fx sin klasse om, hvordan man opfører sig på forskellige medier, samt hvad man kan gøre, hvis man fx modtager uønskede beskeder.

Hvis du er i gang med at skrive et projekt om digitale krænkelser, er det et godt skridt på vejen i at være med til at forebygge.

Derudover har vi også hos SletDet Rådgivningen lavet en række undervisningsforløb om digitale krænkelser, grænser, og hvordan man kan være med til at forebygge det. På Red Barnets skolesite kan du finde materiale om digitale krænkelser, fx Sikker på nettet. Det kan du fx  opfordre din lærer til at bruge som undervisningsmateriale til et forløb i din klasse. 

SletDet Rådgivningen er en fortrolig rådgivningstjeneste hos Red Barnet, hvor du kan få hjælp, hvis du har oplevet noget ubehageligt på nettet.

Vi hjælper børn og unge under 18 år og forældre, pårørende eller fagpersoner med at håndtere digitale krænkelser. Vi kan give dig rådgivning i, hvordan du kan håndtere din situation og fx hjælpe med at kontakte sociale medier for at få indhold slettet. 

Du kan både chatte, ringe eller skrive til eller os.

 Læs mere om SletDet Rådgivningen

Se trailer til Et Andet Valg - en ungdomsserie i tre afsnit

Et Andet Valg

Et Andet Valg er en ungdomsserie i tre afsnit om at blive afpresset, bedraget og forrådt på nettet – og de veje der er til at få hjælp. Følg Mateo, Emma og Elliot med hvert deres problem. Filmene er baseret på virkelige historier fra SletDet Rådgivningen.

Se alle tre afsnit af Et Andet Valg