Politianmeldelse

Politianmeldelse ved digitale krænkelser

Denne side handler om politianmeldelse i forbindelse med digitale krænkelser, som fx deling af intime billeder uden samtykke, afpresning mv.

På denne side kan du finde viden om:

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med en politianmeldelse i din situation, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne hjælpe dig.

Hvornår skal du anmelde en digital krænkelse til politiet?

Der er mange ting, der har betydning for, om en krænkelse skal anmeldes til politiet. Det kommer helt an på situationen.  

Generelt er det dog altid vores klare anbefaling, at digitale krænkelser skal anmeldes til politiet. Det gør det nemmere at få stoppet gerningspersonen, og det giver mere viden om, hvor mange, der er udsat for digitale krænkelser.

Politiet opfordrer også selv alle, der har været udsat for en digital krænkelse til at anmelde det – og gerne så hurtigt som muligt.  

Det kan være en god ide at inddrage en voksen, som kan hjælpe og støtte dig i forbindelse med politianmeldelsen. Det kan fx være en af dine forældre, en lærer på din skole eller kommunens SSP-konsulent. Du kan også kontakte os på SletDet Rådgivningen. 

Hvordan kan du anmelde?

Skal du anmelde en digital krænkelse til politiet, er der flere måder at gøre det på. 

Du kan anmelde på tre måder:

  1. Ved at møde op på din lokale politistation
  2. Ved at ringe til politiet på telefonnummer 114 (brug kun 112, hvis du er i akut livsfare)
  3. Ved at anmelde digitalt på Politiets anmeldelsesportal 

Det er vores  anbefaling, at du anmelder krænkelsen skriftligt på Politiets anmeldelsesportal, da anmeldelsen lander det rigtige sted fra start – hos politiets specialiserede team for digitale krænkelser.  

 

Hvad skal du huske, hvis du vil anmelde en digital krænkelse til politiet?  

Når du anmelder en digital krænkelse til politiet, er det væsentligt for efterforskningen, at krænkelsen kan dokumenteres. Det betyder, at du står bedre i sagen, hvis du har konkrete beviser for krænkelsen.

Derfor er det en god idé at gemme alt, der kan være relevant for politiet at vide – gem hellere lidt for meget end for lidt.  Gem så mange oplysninger, du kan om: 

  • Hvad, der er sket 
  • Hvornår det er sket 
  • Hvem, der har været med 
  • Screenshots af krænkende materiale, beskeder, chats og andre vigtige informationer 
  • Brugernavne, links til profiler, hjemmesider, platforme, mails mm.  

Spørg meget gerne en voksen eller en ven om at hjælpe dig.

Hvis du ikke har nogle beviser, kan du stadig anmelde krænkelsen. Det er sværere for politiet at bevise, at der er sket noget ulovligt – men derfor er det stadig godt at anmelde krænkelsen. Selvom politiet ikke kan efterforske sagen, hvis der ikke er beviser, kan det stadig være sket og være svært at stå i.   

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre involveres i sager, der har med digitale krænkelser at gøre. Derfor kan det være en god idé at tale med dine forældre, før du anmelder sagen til politiet.

De sociale myndigheder (en fra kommunen) bliver også involveret, hvis du er under 18 år og har anmeldt en digital krænkelse til politiet.

I nogle sager om digitale krænkelser, kan du have ret til en bistandsadvokat, hvis du har anmeldt krænkelsen til politiet, og hvis din sag skal for retten. Det vil politiet også fortælle dig om, hvis det er muligt for dig at få i din sag.

En bistandsadvokat kan hjælpe dig, rådgive og fortælle om processen for en straffesag. Bistandsadvokaten er altså en fagperson, der ved rigtig meget om, hvordan straffesager foregår, og vedkommende kan hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål og evt. tvivl. Bistandsadvokaten kan også tage med dig til afhøring og i retten, hvis du skal være vidne i sagen. På den måde kan man sige, at bistandsadvokaten er din ’hjælper’ undervejs i processen.

En bistandsadvokat er gratis for dig – det vil være enten staten eller din forsikring, der betaler, hvis du har ret til det i sagen.

Du har mulighed for at klage til politiet, hvis du ikke har hørt fra dem 3 måneder efter, at du har anmeldt din sag. Her skal du bruge dit sagsnummer. Du kan læse mere om at klage til politiet på deres hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om  noget eller har spørgsmål, så kontakt SletDet Rådgivningen. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig.

 

Hvad sker der, når jeg politianmelder en digital krænkelse?

Når du har anmeldt en digital krænkelse til politiet, vil du få et sagsnummer som kvittering på, at du har anmeldt. Sagsnummeret kan du bruge til at følge op på sagen, eller hvis du ønsker at klage over politiets sagsbehandling.

Vi har lavet en lille opsummering over forløbet efter en politianmeldelse, som du finder nedenfor.

Hvis du føler, at noget har overtrådt din grænse, men det ikke bliver dømt, er det aldrig en forkert følelse. Kontakt os på SletDet Rådgivningen, hvis du har brug for at tale med nogen om din situation. Din samtale med os er fortrolig.