Politianmeldelse

Hvornår skal jeg anmelde en digital krænkelse til politiet?

Der er mange ting, der har betydning for, om en krænkelse skal anmeldes til politiet. Det kommer helt an på, hvad der er sket i situationen, hvor gammel du er, og hvad, der er blevet delt.  

Generelt er det dog altid vores klare anbefaling, at digitale krænkelser skal anmeldes til politietDet gør det nemmere at få stoppet gerningspersonen, og det giver mere viden om, hvor mange, der er udsat for digitale krænkelser.  
Politiet opfordrer også alle, der har været udsat for en digital seksuel krænkelse til at anmelde det.  

Det kan være en god ide at inddrage en voksen, som kan hjælpe dig, fx en af dine forældre, en lærer på din skole eller kommunens SSP-konsulent. Du kan også kontakte os her på SletDet Rådgivningen. 

Hvordan kan jeg anmelde?

Skal du anmelde en digital krænkelse til politiet, er der flere måder at gøre det på. 

Du kan anmelde på tre måder:

  1. Personligt fremmøde på en lokal politistation 
  2. Ring 114 for at henvende dig telefonisk (112, hvis det er akut)
  3. Indgiv en skriftlig anmeldelse på Politiets anmeldelsesportal 

Det er vores klare anbefaling, at du indgiver en skriftlig anmeldelse på Politiets anmeldelsesportal, da anmeldelsen lander hos politiets specialiserede team for digitale krænkelser.  

Når du anmelder en digital krænkelse til politiet, er det væsentligt for efterforskningen, at krænkelsen kan dokumenteres. Derfor er det en god idé at gemme beviser, fx screenshots af det krænkende materiale eller beskeder samt links til hjemmesider eller platforme, brugernavne osv.  

Husk, at hvis du føler, at noget har overtrådt din grænse, men det ikke bliver dømt, er det aldrig en forkert følelse. Kontakt os på SletDet Rådgivningen, hvis du har brug for at tale med nogen om din situation. Din samtale med os er fortrolig.  

Hvad skal jeg huske, når jeg vil anmelde en digital krænkelse?  

Gem beviser 

Skal du anmelde en krænkelse til politiet, er det vigtigt at have beviser på, hvad der er sket. Gem alt det, du tænker er relevant – gem hellere lidt for meget end for lidt. Spørg meget gerne en voksen eller en ven om at hjælpe dig. Gem så mange oplysninger, du kan om: 

  • Hvad der er sket 
  • Hvornår det er sket 
  • Hvem der har været med 
  • Billeder, screenshots af chats og andre vigtige informationer 
  • Brugernavne, links til profiler, mails mm.  

Hvis du ikke har nogle beviser, kan du stadig anmelde krænkelsen. Det er sværere for politiet at bevise, at der er sket noget ulovligt – men derfor er det stadig godt at anmelde krænkelsen. Selvom der ikke er nogle beviser, er det stadig sket, og det kan være svært at stå i situationen.   

Er du under 18 år? 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre involveres i sager, der har med digitale krænkelser at gøre. Derfor kan det være en god idé at tale med sine forældre, før man anmelder sagen til politiet. 

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, så kontakt SletDet Rådgivningen. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig.