Om SletDet

Hvad kan SletDet Rådgivningen hjælpe med?​

Du kan kontakte rådgiverne fra  SletDet Rådgivningen, hvis du har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det kan være, du oplever, at grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer deles uden dit samtykke – altså uden, at du har givet lov. Det kan også handle om andre ubehagelige oplevelser, såsom mobning, hacking eller stalking.  

Vi kan fortælle dig helt konkret hvilke rettigheder du har, og hvad du kan gøre for at begrænse skaden. Vi kan hjælpe dig med at få slettet hadesider, grupper og kopier af billeder og videoer, og i nogle tilfælde kan vi også kontakte de sociale medier for dig eller gode voksne  i dit netværk – men kun, hvis du selv ønsker det.  

Få rådgivning og gode råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn, hvis de oplever digital mobning og krænkelser på nettet. Du kan også få råd til,  hvordan du kan åbne dialogen med dit barn om oplevelser  på nettet og sociale medier, så du kan blive klogere på,  hvad de laver,  og hvem de er i kontakt med. 

På vores forældresite kan du også finde en række gode råd og information om, hvordan du kan blive bedre til at tale med dit barn om deres oplevelser på nettet. Find gode råd til, hvis du er bekymret for om dit barn bliver mobbet på nettet og råd til hvordan du kan tale med dine børn om ubehagelige og krænkende oplevelser på nettet

Du kan få rådgivning tilhvordan du kan håndtere sager med mobning på nettet og digitale krænkelser,  som du er vidne til.  Du kan også få råd til, hvordan du kan åbne dialogen omkring digitale krænkelser med de børn, som du er i kontakt med gennem dit arbejde.   

Vi behandler din henvendelse fortroligt, og vores rådgivere har tavshedspligt. 

Vi spørger om din e-mail for at kunne svare dig direkte. Vi indsamler også data om alder og køn fra de personer, som kontakter os. Det er for, at vi kan danne os et billede af, hvilke aldersgrupper, der er udsat for ubehagelige oplevelser online. 

Hvis du bliver udsat for vold eller omsorgssvigt, så siger loven, at vi skal fortælle det til kommunen eller politiet om din situation, så de kan sørge for, at der bliver passet på dig. 

SletDet-Rådgivningen er akkrediteret af RådgivningsDanmark. Akkreditering er et kvalitetsstempel, der sikrer, at vi lever op til branchens fælles standarder for rådgivning.  

Rådgiverne på SletDet er alle specialiserede inden for ungdom, sociale medier og digitale krænkelser. Derfor er vi rigtig gode til at hjælpe dig med din digitale problematik.  

Alle rådgivere er rolige og lytter til din historie – og vi dømmer ikke. Alle, der kontakter rådgivningen mødes med seriøsitet, varme og anerkendelse. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om – og det er dit perspektiv og din historie, der er i fokus. 

Vi har talt med mange børn og unge, der har været udsat for en digital krænkelse, og vi synes ikke, at det er pinligt. Vi synes, at det er modigt, at du kontakter os. 

Rådgivnings Danmark

Hvem er rådgiverne?

Teamet bag SletDet Rådgivningen besidder en generel viden om digitale krænkelser blandt børn og unge, konsekvenserne heraf samt relevant lovgivning. Derudover har rådgiverne en indgående viden om forældre og fagpersoners særlige behov og udfordringer ifm. digitale krænkelser blandt børn og unge. 

Rådgiverne er uddannede som socialrådgivere, psykologer og antropologer. Rådgiverne har faglig viden om grundlæggende psykologi – med fokus på psykiske konsekvenser, symptomer på (digitale) overgreb, en grundlæggende børnefaglig viden samt viden om udviklingspsykologi med henblik på pubertet og seksualitet.

 

Sophie - rådgiver hos SletDet
Sophie
Mai - rådgiver hos SletDet
Mai
Jon - rådgiver hos SletDet
Jon
Rebecca - rådgiver hos SletDet
Rebecca
Julie - rådgiver hos SletDet
Julie
Caroline - rådgiver hos SletDet
Caroline
Amalie - rådgiver hos SletDet
Amalie
Masih - rådgiver hos SletDet
Masih
Carina - rådgiver hos SletDet
Carina

Sådan er SletDet Rådgivningen organiseret​

SletDet Rådgivningen er forankret i Red Barnets nationale indsats. Teamet består af eksperter, som blandt andet arbejder med at drifte og udvikle indsatser, som forebygger og beskytter børn og unge mod digitale krænkelser. SletDet Rådgivningen ledes af en rådgivningschef, der blandt andet varetager klager. Har du ris, ros eller kommentarer til rådgivningen, så hører vi gerne fra dig.   

Hvad  er  SletDets værdier?