Til voksne

Billed- og videodeling uden samtykke

Sådan støtter du et barn, der har været udsat for billed- eller videodeling uden samtykke

På denne side kan du få hjælp til at støtte et barn, der har været udsat for billed- eller videodeling uden samtykke. Find viden om:

Lær, hvad du kan gøre, hvis dit barn har oplevet noget ubehageligt på nettet 

Hvad er billed- og videodeling uden samtykke? 

Billed- og videodeling uden samtykke omfatter situationer, hvor en persons billeder eller videoer bliver delt uden, at de har givet lov til det. Typisk er materialet af intim, krænkende eller seksuel karakter.

Ikke alle billed- og videodelinger er digitale krænkelser. Det er en digital krænkelse, hvis delingen sker uden samtykke, og det føles grænseoverskridende for den, der bliver delt. Det kan for eksempel være, hvis billedet er intimt, seksuelt eller krænker den, der er på billedet eller i videoen.

Ikke alle digitale krænkelser er ulovlige. Men hvis noget føles grænseoverskridende, er det aldrig en forkert følelse, og det er vigtigt at støtte barnet.

Hvordan foregår det? 

Billed- og videodeling uden samtykke kan foregå på mange forskellige måder. 

Billedet eller videoen kan være delt med samtykke, men videredelt uden samtykke. For eksempel, hvis Camilla på 16 år har sendt et intimt billede med samtykke til sin kæreste Jonas på 16 år. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt i. Hvis Jonas videredeler billedet af Camilla til Martin og Signe i en privat besked, er det videredeling uden samtykke, og det er en ulovlig digital krænkelse. Det er også en digital krænkelse, hvis billedet eller videoen blot vises til andre, og hvis billedet eller videoen deles offentligt.

Deling uden samtykke sker ikke nødvendigvis som konsekvens af, at en ung selv har delt intime billeder. Intime eller krænkende billeder og videoer kan nemlig også anskaffes igennem hacking af en persons telefon eller computer. Intime, krænkende billeder kan også fabrikeres og manipuleres.

Billed- og videodeling uden samtykke kan gå enormt stærk og er ofte krænkende og meget grænseoverskridende for den person, det går ud over.

Hvad er lovgivningen på området?

Lovgivningen om billed- og videodeling kan være kompliceret, og vi har derfor her samlet de væsentligste ting, du bør vide.

Billed- og videodeling kan være ulovligt ifølge straffeloven. Ifølge straffelovens § 232 står det nemlig klart, at det er ulovligt at krænke andres blufærdighed. Det gælder også digitalt. Blufærdighedskrænkelse online indebærer for eksempel, at du ikke må dele billeder eller videoer af andre i seksuelle situationer uden deres klare og frivillige samtykke. Det gælder også, hvis billederne eller videoerne er fabrikeret eller blevet manipuleret, så de fremstår seksuelle.

Ifølge straffelovens §226 og §235 om dokumenterede seksuelle overgreb mod børn er alt seksuelt eller pornografisk materiale med personer under 18 år ulovligt.

Det kan derfor være strafbart at optage, dele eller opbevare billeder/videoer af seksuel eller pornografisk karakter, hvis personen på materialet er under 18 år – uanset om personen har givet lov til det eller ej (samtykke).

Kærestepar eller personer i kærestelignende relationer, hvor de begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer af sig selv med hinanden, hvis de begge har givet hinanden lov. Billederne og videoerne må ikke vises eller deles med andre og skal slettes, hvis forholdet stopper, eller hvis en af parterne beder den anden slette det.

Ifølge straffelovens § 264a kan det være strafbart at fotografere en person, der er på et ”ikke frit tilgængeligt sted”, hvis der ikke er givet klart og frivilligt samtykke. Det gælder for eksempel i omklædningsrum eller i seksuelle, intime eller udstillende situationer. Det er altid ulovligt at opbevare seksuelt materiale af personer under 18 år (straffelovens § 235), medmindre der er tale om et kærestepar over 15 år, der har givet samtykke.

I straffelovens § 264d står der, at man skal beskytte andres privatliv. Det betyder, at det er ulovligt at videredele andres private billeder og videoer, såsom nøgenbilleder, seksualiserede videoer, manipuleret materiale eller andet krænkende materiale.

Hvilke rettigheder har børn og unge?

Ifølge Børnekonventionen  har alle børn ret til at have et privatliv (artikel 16 ). Det betyder for eksempel, at et barn altid har ret til at have noget for sig selv – andre må ikke tjekke barnets beskeder eller dagbog osv. Det gælder dog ikke forældre, der er bekymret for barnets trivsel, da retten til beskyttelse da gælder. Barnet har også ret til at blive beskyttet mod seksuel udnyttelse og misbrug (artikel 19, 34 og 36). Det vil sige, at voksne er forpligtede til at forhindre, at et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel aktivitet, og at det udstilles og udnyttes gennem overgrebsmateriale online. 

19 % af pigerne og 7% af drengene i vores undersøgelse har oplevet at modtage private/intime billeder eller videoer, som de ikke havde lyst til at se.

(Rambøll for Red Barnet, 2021)

Hvad skal du som voksen være opmærksom på, og hvordan kan du handle, hvis et barn er blevet udsat for billed- og videodeling uden samtykke?

Her kan du som voksen få råd til, hvad du kan gøre, hvis et barn er udsat for billed- og videodeling uden samtykke.

Børn forklarer, at digitale (seksualiserede) krænkelser er forbundet med følelsen af kontroltab, at føle sig forkert, at føle sig snydt, trængt op i en krog eller at føle sig presset til noget, man ikke har lyst til (Rambøll for Red Barnet, 2021).

Desværre tænker mange, at der ikke er hjælp at hente fra de voksne, når de er blevet udsat for krænkelser online.

Det er enormt følsomt, når intime billeder eller film deles uden samtykke, og det kan være en stor overvindelse for børn og unge, at fortælle om det til en voksen. Derfor er det heller aldrig nogen hjælp eller støtte, når en voksen reagerer ved at sige ‘hvorfor tænkte du dig ikke om?’

Du er måske chokeret, men tag en dyb indånding – barnet har brug for støtte og for at mærke, at du er på dets side. Anerkend barnet for at fortælle det til dig, og fortæl barnet, at det ikke har gjort noget forkert.

Det er vigtigt at lytte og vise forståelse for den situation, barnet er havnet i.

For at få et overblik over situationen, kan du for eksempel spørge: ”Kan du fortælle mig lidt mere om det, der er sket?”, ”Jeg ved, at det kan føles enormt overvældende og grænseoverskridende at blive udsat for det, som du har været udsat for. Har du lyst til at sætte lidt ord på, hvad der fylder mest for dig lige nu?”

Husk, at samtalen aldrig må blive et ”forhør”, og at det er vigtigt at respektere barnets grænser. Sørg for, at I begge er et godt og roligt sted, når I taler sammen.

Nogle børn og unge vil have lyst til at slette billeder, videoer og korrespondancer for at glemme hændelsen. Det er en ganske kendt krisereaktion. Men som voksen er det vigtigt, at du hjælper barnet med at gemme alt det, der kan fungere som beviser. Tag for eksempel skærmbilleder af samtaler, opslag, links, brugernavne eller lignende.

Det kan være grænseoverskridende at vise intimt, krænkende eller seksuelt indhold til en voksen, så vær opmærksom på barnets signaler, og støt barnet i eventuelt selv at dokumentere krænkelsen uden, at du ser med.

Beviserne er nyttige, hvis I ønsker, at krænkelsen skal anmeldes til de sociale medier eller til politiet.

Det er ulovligt at opbevare og dele intime billeder af personer under 18 år. Hjælp barnet med at gøre den, som har delt indholdet, opmærksom på, at de har foretaget en kriminel handling – og bed dem om at slette billedet eller videoen. Undgå at være truende.

Dette kan muligvis være med til at mindske og stoppe delingen. Men det kan også være med til, at I står stærkere i en eventuel politianmeldelse og retssag.

Hvis I ved, hvor det krænkende materiale er blevet delt, så anmeld det til det sociale medie, hvor det eksisterer. I kan få trin-for-trin vejledning til at anmelde på sociale medier her. Du er også velkommen til at kontakte os på SletDet Rådgivningen for at få hjælp.

Overvej også, om sagen skal meldes til politiet. Tal med barnet, og vurdér, hvad der er det rigtige i jeres situation. Her kan du anmelde seksuelle overgreb og krænkelser mod børn på internettet til politiet.

At blive udsat for billed- og videodeling uden samtykke kan være en meget voldsom oplevelse. Barnet føler måske skyld, selvbebrejdelse, ydmygelse og skam. Derfor er det vigtigt, at du som voksen hjælper barnet med at tale om sine følelser og oplevelse af situationen.

Gør det klart overfor barnet, at ingen selv vælger at blive krænket, og at barnet aldrig har fortjent, at krænkende materiale bliver delt.

Der kan være flere forskellige aktører, der kan inddrages for at sikre barnets trivsel:

Skolen. Hvis den digitale krænkelse involverer elever fra skolen, eller at den digitale krænkelse påvirker barnets trivsel, er det relevant at inddrage skolen. Skolen er gennem deres antimobbestrategi forpligtet til at forebygge og reagere mod digital mobning, herunder digitale krænkelser.

SSP. Det kan også være relevant at inddrage SSP-konsulenten i jeres kommune. SSP er det kommunale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, der konkret kan hjælpe med en plan for at få stoppet den digitale krænkelse.

Professionel hjælp. Fordi det er ganske alvorligt at blive udsat for en digitale krænkelse, kan det for nogle være hjælpsomt at tale med en professionel, for eksempel en psykolog for at få støtte til at sikre barnets trivsel. Det kan også være lokale støttetilbud.

Digitale krænkelser og overgreb er alvorlige. Det har alvorlige konsekvenser – og det bør tages lige så alvorligt som fysiske krænkelser og overgreb.

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for mere specifik rådgivning, så kontakt Red Barnets SletDet Rådgivning.

Har dit barn modtaget eller delt materiale, som kan krænke andre?

Du kan her læse en række gode råd til, hvordan du som voksen kan tackle situationen, hvis dit barn har modtaget eller delt krænkende materiale.

Dit barn har brug for din hjælp og støtte for at kunne håndtere situationen, og for at mindske risikoen for negative konsekvenser for alle involverede.

  1. Vær rolig og stil konkrete spørgsmål for at forstå omstændighederne, og hvad der er sket.
  2. Tal med barnet om, at man ikke må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke. Seksuelle billeder og videoer af personer under 18 år er ulovlige at dele – også selvom personen på billeder/videoen har givet lov til at andre må se det
  3. Et barn, som har delt materiale, der kan krænke andre, kan føle stærk uro og angst over, hvad der nu skal ske. Vær så tydelig som muligt om processens næste skridt og følg løbende op med barnet og dets følelser.
  4. Det krænkende materiale skal slettes med det samme. Det gælder på alle digitale platforme og sociale medier (telefon, computer, iPad, iCloud, Messenger, Dropbox, Snapchat etc.).
  5. Hvis barnet har delt materialet videre til andre, er det vigtigt at kontakte dem, som materialet er sendt til og bede dem om at slette billedet eller videoen med det samme. Hvis materialet er lagt på nettet, kan i få trin-for-trin vejledning i at fjerne og anmelde materialet her.
  6. I er altid velkomne til at kontakte SletDet Rådgivningen for mere konkret hjælp.

Red Barnets øvrige indsatser

AnmeldDet – Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn.

CTRL – Få hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Red Barnets forældresite – Få hjælp til dit barns digitale liv.