Til voksne

Vores arbejde

Vi arbejder for børneliv uden digitale krænkelser

SletDet Rådgivningen arbejder for børns ret til at trives og færdes trygt online. Vi bekæmper digitale krænkelser, mobning og ubehagelige oplevelser online ved at fremme digital dannelse, lytte til, rådgive og undervise børn og voksne – og ved at kæmpe for, at lovgivningen sikrer børns rettigheder online. 

Hvis du er fagperson eller pårørende til et barn/en ung, der har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser online, er der gode råd at hente her på siden:

Hvis du alligevel ikke finder hjælp til lige netop din situation, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan rådgive dig. Vi sidder klar til at hjælpe børn, unge, deres forældre samt fagpersoner, hvis de er landet i en ubehagelig situation online.

Lovgivning beskytter børn bedre mod overgreb – både fysisk og digitalt

 

Folketinget har vedtaget en lovgivning, som kommer til at beskytte børn i Danmark langt bedre mod seksuelle overgreb – både fysisk og digitalt. Lovgivningen understreger, at et barn aldrig kan give samtykke til en seksuel relation til en voksen.

Læs her, hvad loven indebærer, og hvad du skal være opmærksom på.  

Bliv frivillig og vær med til at forebygge digitale krænkelser

Halvdelen af børn og unge i udskolingen har oplevet at blive digitalt krænket inden for det seneste år. Selvom det kan opleves lige så grænseoverskridende og belastende som fysiske krænkelser, er der meget få af dem, der fortæller om de oplevelser, de har haft – for ofte er der skyld og skam hæftet til oplevelsen.  

Du kan være med til at bryde tavsheden om digitale krænkelser og dermed også være med til at forebygge dem.  

Måske har du, eller en du kender, lyst til at være med i SletDet Fortæller, hvor vi holder oplæg om digitale krænkelser, og hvad man kan gøre, hvis man oplever dem?  Bliv frivillig formidler her.

Du kan også være med til at oplyse børn og unge om digitale krænkelser ved at få SletDet Fortæller ud på din skole og holde oplæg. Tilmeld din skole her.

Undersøgelse af børn og unges oplevelser med digitale krænkelser 2024

Red Barnet foretager for tiden en undersøgelse i samarbejde med Epinion, der handler om børn og unges oplevelser med digitale krænkelser. På denne side kan du læse mere om undersøgelsen og hvorfor dit barn, via sin skole, har fået en invitation til at deltage i undersøgelsen.

Spørgsmål til SletDet Rådgivningen

Datatilsynet skriver overordnet, at der ikke findes specifikke databeskyttelsesretlige regler om offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer.  

Hvis du ønsker at offentliggøre et billede af en genkendelig person på internettet, bliver du dog betragtet som ansvarlig for at behandle vedkommendes persondata. Du har derfor pligt til at oplyse vedkommende om, at du offentliggører billedet og du bør respektere, hvis personen ikke giver samtykke til, at billedet må offentliggøres – eller at personen på et senere tidspunkt trækker sit samtykke tilbage og beder om at få billedet slettet. 

Hos Datatilsynet kan du læse nærmere om oplysningspligt og retten til indsigelse. 

I Datatilsynets vejledning om samtykke fra september 2019 fastsættes det, at et barn som udgangspunkt er modent nok til selv at give samtykke til, at andre må behandle deres persondata, når det er fyldt 15 år. Det er dog op til den dataansvarlige at vurdere, om barnet er modent nok til selv at give samtykke, eller om der skal indhentes samtykke fra barnets forældre. 

I henhold til informationssamfundstjenester som sociale medier står der i den danske persondataforordning, at børn selv kan give samtykke til udbydere af disse tjenester, når de er fyldt 13 år, hvis den ansvarlige for tjenestens behandling af persondata er etableret i Danmark.  

Ud fra ovenstående er det som udgangspunkt altid en god idé at indhente samtykke fra den person, som du vil offentliggøre et billede af, på sociale medier eller andre platforme. Hvis personen er under 18 år, skal du vurdere, om barnet er modent nok til at give samtykke, og hvis ikke, er du forpligtet til at indhente samtykke fra barnets forældre. Samtidig bør det respekteres, hvis et barn under de fastsatte lavaldre siger fra over for at få et billede af barnet offentliggjort – blandt andet grundet barnets ret til privatliv.   

Hvis dit barn har oplevet en digitale krænkelse, er SletDet Rådgivningen et godt sted at søge hjælp og rådgivning. Det vigtigste, du som forælder kan gøre, er at støtte dit barn og lade dit barn vide, at du er på deres side. Det kan være svært for dit barn at være i denne situation, og du kan hjælpe ved at lade dem vide, at det ikke er deres skyld.  

Dit barn kan være blevet udsat for en ulovlig handling – du bør derfor orientere dig i lovgivningen på emnet. Det kan du gøre på vores hjemmeside, men du er også velkommen til at kontakte os. Det kan også være en god idé at anmelde krænkelserne til det sociale medie, hvor krænkelsen er opstået samt sikre beviserne på krænkelsen. Det kan du finde hjælp til i vores vejledninger.  

Det er en svær situation at stå i – både for din barn, men også for jer som familie. Det er aldrig okay at sende krænkende billeder til andre. Det er vigtigt at få anmeldt personens profil til Snapchat, så de bliver opmærksomme på profilen og kan blokere krænkende indhold samt evt. profilen. Det kan også være en god idé for din datter at blokere personen, så vedkommende ikke kan kontakte hende mere. Du kan finde en guide til Snapchat i vores vejledninger.  

Hvis I ikke har mulighed for at finde frem til profilen og anmelde den, kan vi på SletDet Rådgivningen eventuelt tage kontakt til Snapchat og skrive, at vi er blevet gjort opmærksomme på, at en profil under dette navn sender krænkende indhold til børn og unge. 

I kan også overveje, om I bør lave en anmeldelse til politiet. Personen har nemlig begået en ulovlig handling over for dit barn ved at krænke dennes blufærdighed. Ved en politianmeldelse vil det være vigtigt at komme med så mange oplysninger om personen som muligt samt screenshots af de billeder, som dit barn har modtaget.

Læs eventuelt vores information om politianmeldelse først. Hvis I vælger at gå videre med en politianmeldelse, vil jeg anbefale jer at anmelde det via politiets hjemmeside.  

Svaret er kompliceret. I forbindelse med spørgsmålet om forældelsesfrist, så ja, der er desværre en forældelsesfrist på anmeldelse. Du kan læse nærmere her:   
 
Efter Straffeloven §§ 92-94 er fristen for forældelse 2, 5, 10 eller 15 år, når den maksimale straf for overtrædelsen er fængsel i hhv. 1, 4, 10 år eller over 10 år, men ikke livstid. 
Der er en undtagelse, som omhandler seksualforbrydelser mod mindreårige – der er ikke forældelse på disse sager. 

Hvis personen, der er blevet krænket, er mindreårig – eller var mindreårig på daværende tidspunkt – gælder forældelsesfristen ikke, hvis politiet altså karakteriserer situationen som en seksualforbrydelse. Vores holdning er, at en seksualiseret digital krænkelse er en seksualforbrydelse.  

Vores holdning er endvidere, at digitale krænkelser altid bør anmeldes til politiet. Det er en ulovlig – og meget voldsom – handling at blive udsat for en digital krænkelse. Derfor er vores råd at anmelde det. På den måde er det også politiet, der tager stilling til, om sagen må karakteriseres som forældet.  

Hvis hun anmelder via politiets digitale anmeldelsesportal, sidder der eksperter på netop dette område og håndterer anmeldelsen. Politiet vil selvsagt lægge vægt på beviser i den konkrete situation. Derfor er det gavnligt at gemme så mange beviser for krænkelsen som muligt, fx screenshots, beskeder eller andet, der kan være bevis i sagen.    

Hvem er SletDet Rådgivningen?

Læs mere om SletDet Rådgivningen, og hvad vi kan hjælpe med.

Hvad er SletDet Rådgivningens værdier?

Læs om de værdier, vi arbejder ud fra i vores rådgivning.

Ingen må vide det!

Vores ambassadører oplæser henvendelser fra børn og unge, der har skrevet til Slet Det Rådgivningen.

Red Barnets øvrige indsatser

Anonymt barn på rutsjebane

Har du set seksuelt overgrebsmateriale med børn?

Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn til Red Barnets anonyme hotline AnmeldDet.

Søger du viden og hjælp til dit barns digitale liv?

Bliv bedre klædt på til at tale med dit barn om grænser online, sikkerhed, skærmtid og gaming.

CTRL – hjælp til unge med seksuelle tanker om børn 

Få vejledning og hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.