Til voksne

Materialer om digitale krænkelser

Viden om digitale krænkelser og overgreb

Her har vi samlet viden og undervisningsmaterialer til dig, der ønsker at blive klogere på digitale krænkelser og overgreb.

Hvad er digitale krænkelser?

 

Digitale krænkelser er et begreb, der dækker over grænseoverskridende, uønskede og ubehagelige oplevelser på nettet. En seksualiseret digital krænkelse indebærer at få overskredet sine grænser i forhold til seksualitet. Det kan være eksempelvis være ufrivillig deling af intime billeder/videoer, sextortion eller mobning med et seksuelt indhold.

Barrierer for at søge hjælp blandt børn og unge, der oplever digitale krænkelser (Offentliggjort 2024)
Rapporten belyser børn og unges perspektiver på, hvad deres forståelse af digitale krænkelser er, hvilke barrierer de oplever for at søge hjælp og støtte, samt deres ønsker og veje til at søge hjælp og støtte.

Rapport: Børn og unges digitale liv (2023).
I et samarbejde mellem Red Barnet, Børns Vilkår og Center for Digital Pædagogik har ADD-projektet undersøgt børns digitale liv.

Rapport: Oplevelser med onlinefællesskaber blandt unge med kognitive funktionsnedsættelser (august 2023)
En rapport om unge med kognitive funktionsnedsættelsers reaktioner på gode og ubehagelige oplevelser online. Lave af Red Barnet i samarbejde med Rambøll baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 80 unge (12-18-årige) med diagnoser.

Undersøgelse: Kommunal rundspørge om digitale krænkelser (2022).
En undersøgelse af danske kommuners håndtering af digitale krænkelser. Undersøgelsen viser bl.a., at størstedelen af danske kommuner har en beredskabsplan, men kun få indeholder praksis for digitale krænkelser.

Rapport: Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser (2021).
En rapport om børn og unges digitale adfærd, deres oplevelser med digitale krænkelser og håndtering af digitale krænkelser. Rapporten viser blandt andet, at 42 procent af danske børn og unge har oplevet en digital krænkelse. Få mere viden om rapporten.

Faghæfte om digitale krænkelser: Et øjeblik for dig, et ungdomsliv for mig (2020)
Faghæftet indeholder viden om tendenser, konsekvenser og udfordringer forbundet med (seksualiserede) digitale krænkelser blandt unge og er henvendt til fagpersoner. Baseret på undersøgelser fra vores rådgivning SletDet og fra unge, som selv har oplevet en seksualiseret digital krænkelse.

Podcast: SoMeMorFar
SoMeMorFar er en podcast om børn og unges digitale liv. Michael Schøt er vært, og han har haft børn og unge – og nogle gange forældre og eksperter – i studiet for at tale om børns brug af sociale medier, deres oplevelser og udfordringer.

Red Barnets forældreleksikon 
Her kan du få hjælp til at forstå begreber og apps, som er væsentlige for børn og unges digitale liv.

Genvej – til dit barns digitale liv
Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til forældre og omsorgspersoner, hvor de kan få hjælp til at engagere sig i deres barns digitale liv.

Guidebog: Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn – Støtte til unge med seksuelle tanker om børn (2022)
Her kan du læse en guidebog målrettet fagpersoner, som er i kontakt med unge, der er seksuelt tiltrukket af børn. I guidebogen kan du læse om, hvordan man yder den bedste støtte til de unge og derigennem forebygger seksuelle overgreb mod børn.

Rapport: Hverdagsbilleder af børn i seksualiserende kontekster (2020)
Når hverdagsbilleder af børn sættes ind i seksualiserende kontekster, så er det en alvorlig krænkelse. Vi viser i rapporten, hvordan vi i beskyttelsesarbejdet mod seksuelle overgreb mod børn identificerer tendenser og mekanismer, der ikke kun peger på øget opmærksomhed og manglende beskyttelse, men på behovet for flere konkrete tiltag.

Guide: ‘Der er så meget forældre ikke forstår’ (2019) 
Guiden ‘Der er så meget forældre ikke forstår’ er målrettet forældre til 7-12-årige. Guiden handler om børnenes liv, leg og læring med internettet. Forældre kan blandt andet finde gode råd til, hvordan de håndterer børnenes online liv. Få inspiration til hvordan I kan tale om det digitale på forældremødet.

Antologi om digitale overgreb: ’Hvor slemt ka’ det være?’ (2015)
I bogen kan du læse om, hvordan seksuelle overgreb foregår på internettet, og hvilke konsekvenser det har for børn og unge. Bogens ni kapitler giver viden på et område i konstant udvikling.

Undervisningsmaterialer om børn og unges digitale liv

Teenager sider på sit værelse med mobil

Børns digitale liv

Her finder du Red Barnets undervisningsforløb om digital dannelse og trivsel til alle klassetrin.

Hjernefigur, der ligger i seng - illustraion fra undervisningsmaterialet ReloadMe

ReloadMe

Her finder du Red Barnets undervisningsmateriale om søvn og digitale vaner hos børn og unge.

Red Barnets øvrige indsatser

CTRL – hjælp til unge med seksuelle tanker om børn 

Få vejledning og hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Anonymt barn på rutsjebane

Har du set seksuelt overgrebsmateriale med børn?

Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn til Red Barnets anonyme hotline AnmeldDet.

Lovgivningen

Få overblik over lovgivningen på overgrebsområdet, herunder blufærdighedskrænkelse, digitale krænkelser, grooming og seksuelle overgreb.

Hjælp til dit barns digitale liv

Bliv klogere på dit barns digitale liv og få gode råd til at forebygge digitale krænkelser og ubehagelige oplevelser online.