Onlinefællesskaber blandt unge med diagnoser

Hvordan oplever børn og unge med diagnoser at færdes digitalt?

Digitale medier er centrale i unges fællesskaber og relationer, og de indeholder både styrker og faldgruber. For unge med diagnoser, der er forbundet med kognitive funktionsnedsættelser, kan det være særligt komplekst at begå sig på de digitale platforme. For de kan have vanskeligt ved at afkode andres intentioner, forstå sociale grænser og forudse konsekvenserne af deres handlinger. For at blive klogere på netop denne gruppes oplevelser online har vi i samarbejde med Rambøll lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 80 unge (12-18-årige) med diagnoser.   Rapporten er delt ind i fire hovedområder
    • Digital adfærd
    • Ubehagelige oplevelser på internettet
    • Reaktioner på ubehagelige oplevelser
    • Gode oplevelser på internettet
  • Rapport:  Oplevelser med onlinefællesskaber blandt unge med kognitive funktionsnedsættelser (august 2023)