Til voksne

Voldsomt indhold, fx vold, krig og overgreb  

Sådan støtter du et barn, der har set voldsomt indhold online


På denne side får du hjælp og gode råd til at støtte et barn, der har set voldsomt eller ekstremt indhold, billeder eller videoer online. Find viden om:

Det kan du gøre, hvis dit barn har oplevet noget ubehageligt online ​

Hvad er voldsomt og krænkende indhold online? 

 

Sociale medier og internettet giver børn adgang til fællesskaber, venskaber og god underholdning. Men internettet gør også, at nogle børn og unge eksponeres for skræmmende og ikke-alderssvarende indhold.

Det kan for eksempel være billeder af krig, vold eller overgreb. Det kan også være, at barnet har fået tilsendt krænkende materiale, for eksempel af kønsdele, såkaldte ”dickpics”. Det er alvorligt, og det må ikke blive hverdag at se voldsomt og krænkende indhold på sociale medier.  

Mange børn, der kontakter os på SletDet Rådgivningen, oplever at stå alene, når de ser krænkende eller voldsomt indhold. Det sker blandt andet, fordi de er urolige for at få frataget deres telefon eller adgang til sociale medier, hvis de fortæller en voksen om det, de har set.  

Som voksen er din vigtigste opgave derfor at lytte til barnets oplevelser og bekymringer og samtidig være opmærksom på barnets følelser og trivsel.  

Hvad er lovgivningen på området, og hvilke rettigheder har børn og unge?


Krænkende indhold, såsom dickpics sendt uden samtykke, kan være ulovligt ifølge straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Det er det, fordi det er blufærdighedskrænkende at sende intime billeder til nogen, der ikke har samtykket til at modtage dem. Desuden kan det være ulovligt efter § 264d, hvis det viser sig, at det ikke er afsenderen selv, der er på billedet, men en anden persons intime billeder, der deles uden samtykke.
 

Der er flere rettigheder, der er i spil, når det gælder krænkende og voldsomt indhold. Det er blandt andet en rettighed for alle børn, at voksne hjælper og beskytter dem, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (Børnekonventionens artikel 5, 6, 26 og 27). Det gælder også på sociale medier. Desuden har alle børn ret til at blive beskyttet mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle overgreb og har ret til at få hjælp, hvis de har været udsat for det (Børnekonventionens artikel 19 og 36).   

19 % af pigerne og 7% af drengene i vores undersøgelse har oplevet at modtage private/intime billeder eller videoer, som de ikke havde lyst til at se.

(Rambøll for Red Barnet, 2021)   

Hvad skal du være opmærksom på, og hvordan kan du handle?

Forældre og fagpersoner kan blive meget overraskede over, hvad der egentlig foregår på sociale medier – og kan komme til at føle stor afmagt og vrede, også mod sig selv. Man kan komme til at bebrejde sig selv for, at ens barn er blevet udsat for det krænkende indhold. Følgende er råd, som du kan bruge, hvis du vurderer, at det passer til barnets situation.

Som udgangspunkt er børn og unge nysgerrige, og de har oftest lyst til at eksperimentere og udforske grænser – så uanset, om barnet frivilligt eller ufrivilligt er stødt på det voldsomme eller grænseoverskridende indhold, er det vigtigt at anerkende barnets oplevelse. Uanset om barnet er påvirket af indholdet eller ej.

Hvis det giver mening, kan du forklare, at det kan føles virkelig ubehageligt at se voldsomt indhold, og at det er godt, at I kan tale om det. For at vurdere barnets reaktion kan du spørge interesseret ind, for eksempel ved at spørge: ”Hvor er jeg glad for, at du fortæller det til mig, når du oplever noget ubehageligt online. Har du lyst til at sætte ord på, hvad der gør dig bekymret eller urolig ved det, du så?” – og husk at anerkende barnets tanker og følelser.  

For at hjælpe de sociale medier med at blive opmærksomme på det krænkende indhold, kan det være en god idé at anmelde det til den platform, hvor barnet har set det. I kan få teknisk hjælp til at anmelde i vores vejledninger. Anmelder I, vil medarbejdere fra platformen vurderer materialet og eventuelt fjerne det. Materiale, der gør børn bange, kede af det eller bekymrede, bliver desværre ikke altid fjernet, men det er godt at tale med barnet om, at det er vigtigt at gøre platformen opmærksom på, at det kan virke meget voldsomt.

Hvis barnet har modtaget billeder eller videoer, som er krænkende eller ubehagelige i private beskeder, kan det være en god idé at sige fra og blokere afsenderen. I kan få teknisk hjælp til at blokere i vores vejledninger. 

På sociale medier har man sjældent kontrol over, hvilket indhold, barnet ser. Derfor kan det være en god idé at at hjælpe barnet med sine indstillinger, så det i højere grad skærmes for voldsomt indhold. I kan finde trin-for-trin vejledninger i at ændre privatindstillinger på forskellige sociale medier her. 

Du kan finde gode råd til at tale med børn om ubehagelige ting på nettet på Red Barnets forældresite. Det kan også være hjælpsomt at søge inspiration fra andre, der er vandt til at kommunikere med børn og unge. Hvis barnet har en passende alder, så se for eksempel Ultra Nyt sammen eller læs en  børneavis. Den slags medier har erfaring med at formidle om voldsomme begivenheder eller trends til børn. I er også velkomne til at kontakte os på SletDet Rådgivningen for at få rådgivning i jeres situation. Vores rådgivere er specialiserede i at tale med børn og forældre om ubehagelige oplevelser på nettet.   

Red Barnets øvrige indsatser

AnmeldDet – Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn.

CTRL – Få hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Red Barnets forældresite – Få hjælp til dit barns digitale liv.