Til voksne

Afpresning, herunder sextortion

Sådan støtter du et barn, der har været udsat for afpresning eller trusler online

På denne side kan du som voksen blive klogere på:

Det kan du gøre, hvis dit barn oplever noget ubehageligt på nettet

Hvad er afpresning?

Afpresning sker, hvis man bliver truet eller presset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Det kan for eksempel være, at en person ved hjælp af trusler forsøger at tvinge et barn til at sende intime billeder af sig selv – og det kan være ulovligt.

6% af børn og unge har oplevet trusler eller afpresning på nettet det seneste år (Fra rapporten ‘Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser’, december 2021).

I SletDet Rådgivningen ser vi en stigning i sager om såkaldt Sextortion (på dansk kunne vi kalde det ”afpresning for intimt indhold”). Begrebet sextortion benyttes om den proces, hvor en afpresser bruger seksuelle eller intime billeder eller videoer til at afpresse for fx penge. Sextortion foregår oftest på sociale medier.

Hvordan forgår det?

I mange tilfælde lokker afpresseren offeret til at tage intime billeder og videoer af sig selv og bruger dem herefter til selve afpresningen. Afpresningen kan handle om at få tilsendt flere intime billeder, eller det kan dreje sig om pengeafpresning. Piger bliver oftest afpresset til at skulle sende flere billeder af sig selv, og drenge bliver oftest afpresset til at sende penge.

Det kan for eksempel være, at barnet eller den unge skal betale penge eller sende flere intime billeder for at undgå, at afpresseren offentliggør billederne til offerets familie og venner. Det kan også være, at offeret bliver afpresset til at gøre andre seksuelle aktiviteter. Ofte har afpresseren udgivet sig for at være en anden. For eksempel kan afpresseren udgive sig for at være Mathilde på 16 år, selvom han i virkeligheden hedder Michael og er 47.

Hvad er lovgivningen på området, og hvilke rettigheder har børn og unge?

Børn og unge, der bliver tvunget, presset eller manipuleret til at udføre seksuelle handlinger mod sig selv er pr. 1 juli 2023 beskyttet af loven på samme måde, som hvis det var et fysisk overgreb.

Trusler er strafbare ifølge straffelovens § 260 om ulovlig tvang, samt § 281, hvis der er en økonomisk gevinst. Det gælder både mundtlige og skriftlige trusler, der bliver brugt til at skræmme andre – det kan eksempelvis være trusler, der bruges til at presse vedkommende til at sende et nøgenbillede eller give seksuelle ydelser. Ifølge § 225 kan sextortion nu straffes på samme måde som fysisk voldtægt.

Hvis det gælder trusler på livet, dvs. hvis trusler bliver brugt til at fremkalde en alvorlig frygt for eget eller andres liv, er det strafbart efter § 266.

Det er desuden ulovligt at opbevare, optage og dele seksualiseret indhold af personer under 18 år, ifølge Straffelovens § 226, § 235, § 264a samt § 264d. 

Ifølge Børnekonventionen har børn ret til at blive beskyttet mod seksuel udnyttelse og misbrug (artikel 19, 34 og 36). Det vil sige, at vi er forpligtet til at forhindre, at et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel aktivitet, eller at det udstilles og udnyttes gennem overgrebsmateriale online.
 

Hvad skal du være opmærksom på, og hvordan kan du handle? 

Det er vigtigt, at du som voksen er opmærksom på den ekstremt pressede situation, som et barn eller ung befinder sig i, når det er blevet presset eller truet, for eksempel med at få delt intime billeder eller videoer. De fleste børn og unge vil ikke kunne forestille sig noget mere skamfuldt og grænseoverskridende, og vil derfor være villige til at gå meget langt for at afværge delingen.

Udvis forståelse for barnets situation og støt barnet i at håndtere situationen. Bebrejd aldrig barnet for at have gjort det, som barnet har gjort. Det hjælper ikke barnet. Forklar derfor barnet, at man aldrig selv beder om at blive krænket – uanset hvad man har sendt eller gjort – og gør det klart, at du vil hjælpe. Sig til barnet, at det ikke er barnets skyld, og at det er ulovligt at afpresse andre.

Nogle børn og unge vil have lyst til at slette billeder, videoer og korrespondancer for at glemme afpresningen. Det er en ganske kendt krisereaktion. Men som voksen er det vigtigt, at du hjælper barnet med at gemme alt det, der kan fungere som beviser. Tag for eksempel skærmbilleder af samtaler, opslag, links, brugernavne eller lignende. Det kan være grænseoverskridende at vise intimt, krænkende eller seksuelt indhold til en voksen, så vær opmærksom på barnets signaler, og støt barnet i evt. selv at dokumentere krænkelsen uden at du ser med. Beviserne er nyttige, hvis I ønsker, at krænkelsen skal anmeldes til de sociale medier eller til politiet.

Det hjælper sjældent på afpresningen at blive i kontakten med afpresseren – og vores erfaring er, at det hverken hjælper at sende penge, intimt indhold eller andet, som afpresseren beder om. Afpresningen vil i de fleste tilfælde fortsætte. Hjælp derfor med at få stoppet kontakten og undgå at sende det afpresseren beder om.

Afpresseren skal stoppes, og vi anbefaler, at krænkelsen anmeldes til det sociale medie, hvor det er foregået. I kan få trin-for-trin vejledning i at anmelde på sociale medier her.

Da trusler og afpresning, herunder sextortion, er ulovligt, vil I også kunne anmelde sagen til politiet. Det kan I gøre på politiets anmeldelsesplatform. Indgiver I en politianmeldelse, kan det også være relevant at anmelde det til jeres forsikringsselskab, så I evt. kan få rådgivning om økonomisk hjælp til psykologtimer.

Overordnet kan afpresning og trusler få en person til at føle sig blandt andet meget ked af det, ydmyget, magtesløs, stresset og meget mere. Vi ved, at det for nogle kan føles lige så voldsomt som et fysisk overgreb. Nogle kommer sig hurtigt over det, mens andre oplever stor krise og har brug for hjælp og støtte til at komme igennem situationen. Derfor er det vigtigt, at du som voksen lægger mærke til barnets trivsel og evt. behov for professionel hjælp.

Red Barnets øvrige indsatser

AnmeldDet – Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn.

CTRL – Få hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Red Barnets forældresite – Få hjælp til dit barns digitale liv.