Barrierer for at søge hjælp

Hvilke barrierer oplever børn og unge for at søge hjælp, når de udsættes for digitale krænkelser?

Mange børn og unge oplever forskellige barrierer for at række ud efter støtte og hjælp, når de har været involveret i digitale krænkelser. Det gælder for eksempel forventninger om manglende forståelse og indsigt hos de voksne, en følelse af skyld eller skam, samt bekymringer for konsekvenserne ved at sige det højt.

Samtidig er der en diskrepans mellem hhv. børn og unges og voksnes forståelser og opfattelser af digitale krænkelser, herunder hvornår børn og unge har behov for støtte og hjælp.

Rambøll har på vegne af Red Barnet gennemført en kvalitativ undersøgelse af de barrierer, som børn og unge oplever for at søge hjælp og støtte, når de har været involveret i digitale krænkelser.

Undersøgelsen belyser børn og unges perspektiver på følgende emner:

  • Børn og unges definition og hierarkisering af digitale krænkelser
  • Børn og unges oplevelser af barrierer for at søge hjælp
  • Børn og unges veje og ønsker til støtte og hjælp