Vær med til at bekæmpe digitale krænkelser

Vi modtager pt. ikke tilmeldinger

Vi modtager pt. ikke tilmeldinger, men åbner meget snart op for muligheden her på siden. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til [email protected]

Med venlig hilsen
SletDet Rådgivningen

 

Om SletDet fortæller
En digital krænkelse kan opleves lige så grænseoverskridende som en fysisk. Med viden og anbefalinger fra vores specialiserede rådgivning SletDet kan I være med til at sikre bedre trivsel i børn og unges digitaliserede hverdag.  

Vores frivillige oplægsholdere fra SletDet Fortæller kommer gerne ud og holder oplæg på jeres skole. Oplægget gør både elever og lærere klogere på, hvordan digitale krænkelser kan opstå, hvilke barrierer der kan være for at søge støtte, og hvor de kan få hjælp.

Hvad handler oplægget om?

Oplægget varer 45 minutter og gennemgår:  

  • Hvad er digitale krænkelser, og hvilke barrierer oplever de unge? 
  • Viden om børns rettigheder 
  • Øvelser med anonyme cases fra SletDet-rådgivningen  
  • Hvad kan SletDet Rådgivningen hjælpe med?  
  • Spørgsmål fra eleverne  

Undervisningsmateriale 
I får også materialertil en undervisningssession på 45-60 minutter, som I kan bruge i forlængelse af oplægget.  


Hvorfor er det vigtigt? 

Vi ved fra en   undersøgelse foretaget af Rambøll i 2021, at næsten halvdelen af børn og unge i udskolingsalderen er blevet udsat for en eller flere digitale krænkelser indenfor det seneste år. 

Næsten hver femte vælger ikke at fortælle det til nogen. Det vil sige, at en stor del af børn og unge går alene med deres oplevelser med digitale krænkelser. En undersøgelse foretaget af Rambøll i 2022, viser at børn og unge oplever barrierer som manglende tro på, at andre kan hjælpe eller frygten for konsekvenserne, hvis de siger det højt.  

Vi hos SletDet-teamet synes, at tallene er skræmmende.  Med oplægget ønsker vi at bryde tabuer omkring digitale krænkelser og sprede budskabet om, at det er godt at søge hjælp.  

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til for[email protected] 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at skrive til for[email protected]