Hvad er grooming – og hvad gør jeg, hvis jeg bliver groomet?

På denne side finder du viden om grooming  


Du kan læse om, hvad grooming er, og hvordan det kan føles at blive groomet. Du kan også blive klogere på lovgivningen, samt finde svar på, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for grooming.
 

SletDet Rådgivningen har hjulpet mange børn og unge med digitale krænkelser. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er udsat for grooming.

Video om grooming og seksuel afpresning med vores SletDet-rådgiver

Værd at huske

• Man ikke må lokke, true eller presse andre til at gøre noget seksuelt, som de ikke har lyst til
• Seksuel afpresning og grooming er ulovligt
• Det er ikke din skyld, at du bliver afpresset, truet eller groomet
• Det er vigtigt at søge hjælp og støtte 

Hvad er grooming? 

Grooming er et engelsk begreb. Måske har du hørt om det før?  

Grooming betyder, at en voksen prøver at blive venner med et barn eller en ung for senere at overskride deres grænser, ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt. Det indebærer, at en person, som man troede, man kunne stole på, lokker eller manipulerer en til at gøre noget, som man ikke har lyst til. Man kan kalde de voksne, der groomer børn, for en slags ”børnelokkere”. 

Grooming kan både foregå fysisk og digitalt – eller som en blanding, fx starter det online, men udvikler sig til et fysisk møde. I dag ser vi dog mange tilfælde af grooming, hvor det udelukkende foregår digitalt. 

Ofte vil den voksne virke interesseret og som en, man kan stole på. Den voksne spørger måske ind til, hvad man laver i sin fritid eller siger søde ting til en. Barnet eller den unge vil opleve den voksne som en god ven. Derfor kan man som barn eller ung blive forvirret, hvis den voksne for eksempel begynder at stille spørgsmål om sex eller bede en om at sende nøgenbilleder. Det kan være endnu mere forvirrende, hvis den voksne udgiver sig for at være en anden, fx gennem en falsk profil.  

Grooming kan også involvere trusler, afpresning og deling af intimt materiale uden din tilladelse (fx nøgenbilleder eller videoer). Det kan være svært at skelne mellem om det, man bliver udsat for, er afpresning, trusler eller grooming.

Det vigtigste at huske er: Hvis det føles ubehageligt, er det aldrig en forkert følelse. I alle tilfælde er det vigtigt at få hjælp til at sige fra og få stoppet situationen.

Hvor mange bliver groomet i Danmark?

 

Vi ved ikke, hvor mange børn og unge, som bliver groomet i Danmark. Men vi ved, at mange børn og unge bliver kontaktet af fremmede voksne på nettet.

Ifølge en undersøgelse lavet af Rambøll for Red Barnet (2021), bliver hvert fjerde barn mellem 9-17 år kontaktet online af voksne, de ikke kender i forvejen. Fra undersøgelsen ved vi, at i nogle tilfælde ville den fremmede skrive eller chatte med barnet. I andre tilfælde sendte den fremmede ting til barnet, som barnet ikke havde lyst til at se, eller ville have barnet til at gøre ting, som barnet ikke havde lyst til, fx sende kropsbilleder.

Husk at bede om hjælp fra en voksen, hvis noget føles ubehageligt.

Du har ret til at være tryg på internettet.

Hvordan føles grooming?

Flere børn og unge, der har oplevet grooming fortæller SletDet Rådgivningen, at de troede, at den voksne var én, som de kunne stole på. Den, der groomer kan føles som en ægte ven eller kæreste, og relationen føles ofte god og tryg i starten. Derfor vil man typisk synes, at personen er sød og rar at tale med om sin hverdag og sine problemer. Netop fordi grooming handler om manipulation, kan det være svært selv at vide, om man har været udsat for grooming. 

Børn og unge fortæller, at de slet ikke lagde mærke til, at de blev groomet. For nogle kom det som et chok, da de fik at vide, at de var blevet groomet. Andre kunne mærke en ubehagelig følelse i kroppen.  

Grooming kan medføre flere forskellige ubehagelige følelser. For eksempel føler mange børn, at det er deres egen skyld, at de er blevet groomet. Man kan også føle skam eller føle sig snydt. Nogle føler også, at de kke kan stole på nogen længere.  

Det er vigtigt at understrege, at den, der bliver udsat for grooming aldrig har skyld i krænkelsen – lige gyldigt, hvad personen selv har gjort. Alle børn og unge har ret til at blive beskyttet mod overgreb, afpresning og grooming. 

Er grooming ulovligt?

Ja. Fra d. 1 juli 2023 er det ulovligt at groome andre (Straffelovens § 231).  

I lovgivningen står der, at det er ulovligt at starte en relation med et barn eller en ung for at manipulere eller lokke dem til at gøre ting, der skal tilfredsstille groomeren seksuelt. Det gælder både for digital og fysisk grooming

Det betyder altså, at hvis en voksen lokker, manipulerer og opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb, så kan det straffes med op til to års fængsel. 

Du kan læse mere om lovgivningen og dine rettigheder i forhold til grooming, afpresning og trusler her

Hvis du har oplevet noget på nettet, der føles grænseoverskridende eller ubehageligt, er det aldrig en forkert følelse. Og som du kan læse, kan grooming desværre have alvorlige konsekvenser.

Det er derfor vigtigt at bede om hjælp fra en voksen, som kan støtte og hjælpe dig.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er udsat for grooming?

Hvis du er udsat for grooming, føles det måske helt uoverskueligt at gøre noget ved situationen lige nu. Det er en voldsom situation at stå i! Det er helt naturligt at komme i tvivl om, hvad du skal gøre.  

Det er virkelig godt, at du søger hjælp, så groomingen kan blive stoppet.  

Her kan du læse vores guide til, hvad du kan gøre, hvis du er udsat for grooming. Da der kan være stor forskel på hvordan grooming foregår, er det ikke sikkert, at du kan bruge alle rådene.  

Hvis du er i tvivl eller har brug for råd til din specifikke situation, må du endelig kontakte os i SletDet Rådgivningen. 

Du har ikke gjort noget forkert – ligegyldigt, hvad du har gjort eller sendt, så har du ikke bedt om at blive groomet. 
 
Det er ulovligt at groome, og du har ret til at være tryg på nettet og blive beskyttet mod overgreb, trusler og grooming. Voksne skal passe godt på dig – og du har ingen skyld i groomingen. 

Det er Red Barnets erfaring, at groomeren ofte efterspørger noget eller presser en. Det kan fx være, at groomeren gerne vil have tilsendt nøgenbilleder eller penge. Der kan være gode grunde til, at du måske allerede har gjort det, som groomeren beder dig om.  
 
Vi ved dog, at der sjældent kommer noget godt ud af at overføre penge eller dele fx nøgenbilleder, hvis man føler sig presset til det. Selvom det kan føles som det rigtige i øjeblikket, er det ofte en midlertidig løsning og stopper ikke nødvendigvis groomingen.  
 
Vi anbefaler derfor, at du ikke giver groomeren det, de gerne vil have.

Vi anbefaler altid at tale med en voksen om groomingen. Grooming er alvorligt – og du skal ikke stå alene. Det er vigtigt, at du får hjælp til at håndtere situationen og få groomingen stoppet.  
 
Der er flere grunde til, at det kan være svært at tale med en voksen. Relationen mellem dig og groomeren har måske været hemmelig, og det kan derfor være svært at fortælle om. Desuden troede du måske, at du kunne stole på personen. Man kan blive helt i tvivl om, hvem man overhovedet kan stole på.   
 
Vi ved godt, at det kan være grænseoverskridende at tale med en voksen om en ubehagelig oplevelse på nettet. Særligt hvis relationen har været hemmelig. Derfor har vi samlet en række gode råd og hjælp til at tale med en voksen. Du er også velkommen til at ringe til os på SletDet Rådgivningen, så du kan få den rette hjælp.   

Det kan være svært at stoppe kontakten med en, som du måske har haft det godt med. Derfor er det godt, hvis du kan få en voksen til at hjælpe dig med at få groomingen stoppet. Her er nogle ting, du kan gøre – sammen med en voksen – for at stoppe groomingen.

1. Dokumenter groomingen. Det kan være en god idé at tage screenshots af alle samtaler, kommentarer, billeder, profilnavne osv, så du har bevis for, at du er blevet groomet. Disse screenshots kan du bruge som beviser, hvis du fx vælger at politianmelde.

2. Anmeld og bloker. Det er ofte en god idé at anmelde og blokere groomeren, så I ikke længere har kontakt. Det er ikke godt for dig at være i kontakt med en, der overskrider dine grænser. Du kan få teknisk hjælp til at anmelde og blokere her.

Grooming er ulovligt ifølge Straffelovens § 231. Det er ikke i orden, og det skal stoppes.

Derfor anbefaler vi, at du anmelder groomingen til politiet. I kan anmelde groomingen på politiets anmeldelsesplatform. Her er det væsentligt at medsende alle beviser, som I har taget screenshots af, fx brugernavne, kommentarer, beskeder eller lign.

Det er en god idé at inddrage en voksen i denne proces. Anmelder du til politiet, at du er blevet groomet, er de forpligtet til at fortælle dine forældre om det, hvis du er under 18 år. Det betyder, at det kan være en god idé at få dine forældre eller en anden voksen til at hjælpe dig med at anmelde groomingen til at starte med. Du kan læse mere om, hvad det indebærer at politianmelde på denne side.  

Grooming kan være voldsomt. Mange kan have brug for at tale med en professionel. Det kan være en psykolog, en rådgiver eller lignende. Det kan også være, at I har mod på at kontakte os i SletDet Rådgivningen. Vi vil gerne lytte og hjælpe.

 

Videobrevkassen

Måske andre har stået i samme situation som dig? Hør andre børn og unges spørgsmål om digitale krænkelser - og SletDet Rådgivningens svar.

At tale med en voksen om noget svært

Vi ved, at det kan føles grænseoverskridende at fortælle om en ubehagelige oplevelse på nettet – her får du hjælp til at åbne op.