Jeg er blevet delt – hvad gør jeg?

Her finder du råd til, hvad du kan gøre, hvis du har fået delt privat information, billeder eller videoer mod din vilje. 

Der findes mange forskellige former for digitale krænkelser. Derfor er det ikke sikkert, at du kan bruge alle rådene lige godt. Hvis du er i tvivl eller har brug for råd til den situation, du står i, er du altid velkommen til at kontakte SletDet Rådgivningen.  

Det skal du vide og gøre, hvis du er blevet delt

Hvis du har fået delt et privat eller intimt billede eller en video af dig selv uden at give samtykke, skal du vide, at det ikke er din skyld.

Vi  har talt med mange børn og unge, som fortæller, at de har følt skyld og skam, når de har fået delt materiale uden at give samtykke. Det er vigtigt at fortælle dig, at du ikke har gjort noget forkert – også selvom du måske selv har sendt billedet i første omgang. Du har ikke bedt om at stå i denne situation.  

Tag billeder eller screenshots af de krænkende billeder, videoer eller tekster, hvis ikke personen vil slette indholdet omgående. Så har du beviser for, hvad der er sket.

Spørg gerne en voksen, du stoler på eller ven/veninde om hjælp til at indsamle beviserne. Det kan bruges til at bevise krænkelsen. Det kan også bruges til at melde det til sociale medier og politiet, hvis det bliver nødvendigt. 

Fortæl personen, at det, de gør, kan være ulovligt. Man må nemlig ikke dele andres intime billeder uden et samtykke – og specielt ikke, hvis personen er under 18 år.

Hvis du kender den person, der har delt noget af dig mod din vilje, så bed dem slette materialet.

Hvis du ikke kender personen, kan det være en mulighed at skrive til vedkommende. Det kan være svært at gøre alene, så vi anbefaler, at du får hjælp af en, som du stoler på.

Delte informationer, billeder og videoer kan desværre hurtigt sprede sig, hvis det bliver delt videre med andre. 

Her på SletDet Rådgivningen har vi vejledninger til, hvordan du kontakter de sociale medier og beder om at få materiale slettet. Hvis materialet ligger på en hjemmeside, kan du anmelde det ved at kontakte ejerne af hjemmesiden og gøre dem opmærksom på, at materialet er ulovligt. 

Hvis du ønsker, at noget materiale skal slettes fra sociale medier, skal du give en god grund. Det kan for eksempel være, at det krænker dit privatliv, eller at materialet strider mod det sociale medies egne regler om intimt materiale.  

Hvis du har fået delt intimt eller privat materiale på nettet, kan det føles svært eller pinligt at tale med andre om det. Mange unge, som vi har talt med, fortæller, at de føler sig alene med problemet. Det er vigtigt at få talt med andre om det, hvis du er blevet udsat for en digital krænkelse. Det kan hjælpe mod følelsen af ensomhed, men også sørge for, at du får den rette støtte og hjælpe til at håndtere situationen. 

Hvis du synes, at det er svært at tale med dine forældre eller en anden voksen, du stoler på, kan du måske bruge disse gode råd til, hvordan du kan tage samtalen

Det kan være en god idé at anmelde den digitale krænkelse til politiet, men det er din egen beslutning.

Hvis du anmelder det til politiet, når du er under 18 år, skal dine forældre inddrages. Husk at gemme beviser i sagen, for eksempel screenshots af beskeder, kommentarer eller delinger.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, må du endelig kontakte os. Vi har også lavet en side om politianmeldelse, hvor du kan finde mere information. 

For nogle har digitale krænkelser alvorlige konsekvenser for både den, der har været udsat for krænkelsen, men også for familien og de pårørende. Derfor anbefaler vi, at du søger professionel hjælp til at håndtere de psykiske konsekvenser, hvis du har behov for det. Det kan fx være hos en psykolog eller familieterapeut. Det kan være en god idé at få en voksen til at hjælpe dig.

Hos Red Barnets SletDet Rådgivning kan vi være behjælpelige med henvisning til psykologer, der har været på kursus om digitale krænkelser hos os i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Du er velkommen til at ringe til os for mere information.

Hvis din forsikring ikke dækker psykologhjælp, er der flere andre måder at få økonomisk hjælp på:

  • Du kan i nogle tilfælde få en henvisning til psykologhjælp fra din læge
  • Du kan kontakte Center for Seksuelle Overgreb (over 16 år) eller Center for Socialpædiatri (under 16 år). De kan nemlig hjælpe og vejlede omkring muligheder for psykologhjælp for dig.
  • Du kan også kontakte en anonym rådgivning i din kommune, der kan vejlede omkring mulighederne for psykologhjælp, gruppetilbud eller andre relevante støtteordninger i din kommune. Du kan søge på åben anonym rådgivning, efterfulgt af din kommunes navn, for eksempel ”åben anonym rådgivning Gentofte”. På den måde kan du finde frem til de tilbud, som du kan gøre brug af.

Er du udsat for en digital krænkelse, og har du anmeldt sagen til politiet, kan det være en god idé at anmelde sagen til dit eller dine forældres forsikringsselskab. Jeres forsikring kan give råd og hjælp til eventuelle omkostninger i forbindelse med retshjælp (advokathjælp) eller psykologhjælp, skulle det være nødvendigt. Det vil oftest være den, der ejer forsikringen, der anmelder sagen.

I nogle sager om digitale krænkelser, kan du have ret til en bistandsadvokat, hvis du har anmeldt krænkelsen til politiet, og hvis din sag skal for retten. Det vil politiet også fortælle dig om, hvis det er muligt for dig at få i din sag.

En bistandsadvokat kan hjælpe dig, rådgive og fortælle om processen for en straffesag. Bistandsadvokaten er altså en fagperson, der ved rigtig meget om, hvordan straffesager foregår, og vedkommende kan hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål og evt. tvivl. Bistandsadvokaten kan også tage med dig til afhøring og i retten, hvis du skal være vidne i sagen. På den måde kan man sige, at bistandsadvokaten er din ’hjælper’ undervejs i processen.

En bistandsadvokat er gratis for dig – det vil være enten staten eller din forsikring, der betaler, hvis du har ret til det i sagen.

Se vores rådgiver Sophie fortælle hvad, du kan gøre, hvis du har fået delt et nøgenbillede uden samtykke