Til voksne

Mobning online

Sådan støtter du et barn, der har været udsat for mobning online

På denne side kan du som voksen blive klogere på mobning online. Du kan finde viden om: 

Lær, hvad du kan gøre, hvis dit barn er udsat for mobning på sociale medier

Hvad er mobning online?

SletDet Rådgivningens perspektiv på mobning er, at mobning er tæt forbundet med menneskers behov for at høre til – og være en del af – et fællesskab. Det føles meget ubehageligt, hvis vi tvivler på, om vi er accepteret af fællesskabet, fordi vi som mennesker som udgangspunkt er sociale.

Hvis vi står udenfor et fællesskab eller frygter at komme til at stå udenfor, vil vi ofte forsøge at finde et fællesskab på en anden måde, for eksempel ved at holde andre udenfor. Mobning kan altså ses som at opstå på baggrund af frygten for selv at stå alene, fordi mobningen kan blive det, der samler et nyt fællesskab: Det, man er fælles om, er at holde andre ude. Mobning handler altså ikke om de enkelte børn, men om kulturen i de (online) fællesskaber, som børnene er en del af.

Hvordan foregår mobning online?

Mobning sker tit på sociale medier, fordi det kan være let at få andre til at bakke op om mobbende kommentarer eller udelukkelse, blot ved at give et like eller dele det billede, der bliver brugt til at mobbe med.

Mobning på digitale platforme kan tage se forskelligt ud. Det kan være tydeligt og voldsomt, for eksempel ved hårde og nedgørende beskeder eller kommentarer. Det kan også være næsten usynligt, for eksempel at barnet bliver udelukket fra fællesskabet eller specifikke gruppechats, eller ved, at det systematisk sker, at ingen svarer eller liker personens kommentarer i klassetråden. 

Desuden kan mobning lynhurtigt eskalere online, fordi det er let at dele for eksempel billeder – og til mange på samme tid. Afsenderen af billederne eller kommentarerne kan være anonym, hvilket kan skabe en yderligere usikkerhed, fordi man ikke kan vide sig sikker på, hvor mobningen kommer fra.

En anden særlig karakteristik ved mobning online er, at man næsten aldrig er i ’sikkerhed’ eller har ’fri’ fra mobning, fordi mobningen kan ske på telefonen eller computeren, mens man spiser aftensmad, går tur med hunden eller ligger i sin seng. Det kan være meget hårdt, og stressende ikke at kunne undslippe mobningen – det er svært at finde et trygt sted, når man altid har mobilen med sig.

Hvad er lovgivningen på området, og hvilke rettigheder er i spil?

Der står ikke i straffeloven, at mobning er ulovligt. Derfor kan det være svært at afgøre, hvilken lovgivning, der gælder, når det drejer sig om mobning.

Skoler i Danmark er forpligtet på at forebygge og håndtere mobning (jf. Folkeskoleloven, Undervisningsmiljøloven samt bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen). Desuden er der krav om, at børn skal have mulighed for at udvikle sig og lære i en skole, der er sund og sikker for dem at gå i.

Alle skoler, både folkeskoler, friskoler og privatskoler, skal blandt andet udforme et værdiregelsæt, hvor reglerne for, hvordan man skal behandle hinanden på skolen, skal nedskrives. Desuden er alle skoler forpligtet til at have en antimobbestrategi, og den gælder også for mobning online. Hvis nogen bliver mobbet, skal skolen stoppe det ved at gøre noget med det samme og ved at udforme en plan for, hvordan mobningen bliver løst, så der ikke opstår mobning igen.

Mobning kan også tage sig ud som chikane, hvor det handler om systematisk og vedvarende at forfølge, krænke personens fred, eller lukke personen ude af sociale sammenhænge. Ved chikane gælder straffelovens § 242.

Foruden den danske lovgivning, har alle børn i Danmark ret til et liv uden mobning og krænkelser. Børn og unges rettigheder er samlet i  Børnekonventionen.

Hvad skal du være opmærksom på, og hvordan kan du handle?

Det er rigtig ubehageligt at blive mobbet online, og det kan have store konsekvenser for den, der er udsat for det. Derfor er det vigtigt, at du som voksen lytter og tager barnets oplevelser alvorligt. Du kan følge nedenstående råd, hvis du vurderer, at de passer i din og barnets situation.

Desværre er der rigtig mange børn og unge, der oplever at blive mobbet også på sociale medier, og ofte vil barnet tage skylden på sig og bebrejde sig selv for mobningen. Hvis mange fortæller én, at man ikke er noget værd, så vil man ofte begynde at tro på det.

Derfor er det allervigtigste, at du fortæller barnet, at der ikke er noget i vejen med det, og at barnet er fuldt ud værdigt til fællesskabet. Barnet har ikke gjort noget galt for at blive mobbet. Fortæl også barnet, at du vil hjælpe med at få mobningen stoppet.

Det er en god idé at dokumentere mobningen, fordi I kan få brug for dokumentationen senere. Det kan være vanskeligt at slette materiale online, men det kan også være vanskeligt at genfinde eksempler på mobningen, fordi nettet er flygtigt. Derfor anbefaler vi at gemme beviser for mobningen, for eksempel ved at tage screenshots eller lign.

Er der tale om f.eks. trusler eller ufrivillig billeddeling, har I desuden mulighed for at anmelde det til politiet. Vurdér i hver enkelt situation, om det vil være godt at gøre. Her får I brug for dokumentationen.

Anmeld mobningen til den platform, det er foregået på. Er der for eksempel tale om en hadeside, vil platformen kunne fjerne siden, når du anmelder den. Få trin-for-trin vejledning i at anmelde her .

Vær dog opmærksom på, at mobningen ikke nødvendigvis stopper af at fjerne det forum, det foregår i. Dem der mobber kan hurtigt finde et nyt forum. For at stoppe mobningen må man skabe tryghed og tolerance blandt den gruppe, som mobningen foregår i. Det kan være de relationer, der er mellem børnene.

Derfor kan det være en god idé at være nysgerrig på, hvem der står bag mobningen, og om det er nogle, som dit barn ønsker at have en relation til? Er der måske andre relationer, som dit barn ønsker at styrke relationen til?

Spørg barnet, om der er behov for at blokere de personer, der mobber, så de ikke kan skrive til barnet igen, eller om barnet vil melde sig ud af det forum, hvor mobningen foregår.

Her er det vigtigt at have dokumenteret mobningen, før man blokerer eller forlader fora, da det herefter ikke vil være muligt at få adgang til det igen. Vær også opmærksom på, at mange børn vil have stor modvilje mod at blokere eller forlade fora, selvom de er negative, da foraene kan virke nødvendige for barnet for at få adgang til fællesskaber.

Nogle børn vil desuden have det bedre med at vide, hvad der bliver sagt og delt om dem, end at være uvidende om, hvad der foregår.

Få trin-for-trin vejledning i at blokere i vores vejledninger.

Hvis den online mobning er koblet til en fysisk arena, kan I med fordel kontakte rette instans. Det kan være barnets pædagog, lærer, træner eller andre voksne. Det er nemlig her, at fællesskabet skal styrkes.

Du kan samtidig opfordre til undervisning i digital dannelse og i, hvordan man behandler hinanden online.

Oplever du, at skolen ikke håndterer mobningen online på en hensigtsmæssig måde, kan du klage til skolen. Hvis de ikke håndterer problemet, har du mulighed for at klage til Den nationale Klageinstans mod Mobning.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning gør det muligt for børn og voksne at klage, hvis barnet bliver mobbet, og skolen ikke gør tilstrækkeligt for at håndtere det.

Vi taler hver uge med børn og unge, der har været udsat for ubehagelige oplevelser online. Vi vil rigtig gerne hjælpe jer.

Red Barnets øvrige indsatser

AnmeldDet – Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn.

CTRL – Få hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Red Barnets forældresite – Få hjælp til dit barns digitale liv.