Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser

Hvilke oplevelser har børn og unge med digitale krænkelser?

Børn og unges tilgang til og brug af den digitale verden udvikler sig hastigt. Samtidig sker der konstant fornyelse af de digitale platforme (herunder sociale medier, online gaming med videre) og internettets mange muligheder spiller i det hele taget en central rolle i børn og unges liv. 

På opfordring af Red Barnet og SletDet Rådgivningen, gennemførte  Rambøll Management Consulting  i efteråret 2021 en stor kvantitativ undersøgelse af børns og unges digitale adfærd og oplevelser med digitale krænkelser. Resultaterne omhandler især fire punkter:

1) Børn og unges digitale adfærd
2) Oplevelser med digitale krænkelser
3) Kontakt fra fremmede voksne
4) Håndtering af digitale krænkelser

I 2021/2022 foretog Moos-Bjerre en lignende, kvalitativ undersøgelse med særligt fokus på oplevelser, som unge med forskellige seksuelle, kønsbaserede og etniske baggrunde har på nettet.

Her kan du læse og hente begge undersøgelser, enten i fuld længde eller i en kortere version med fokus på hovedresultaterne.

Resumé:  Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser (december 2021)
Rapport: Børn og unge, der er særligt udsat for digitale krænkelser (2021/2022)