Til voksne

Grooming

Sådan støtter du et barn, der har været udsat for grooming


På denne side får du hjælp og gode råd til, hvordan du som voksen støtter et barn, der har været udsat for grooming. Find viden om:

Det kan du gøre, hvis dit barn udsættes for grooming

Hvad er grooming?

Grooming beskriver den proces, hvor en voksen eller mere erfaren person opbygger en relation til et barn, en ung eller mindre erfaren person med henblik på at begå et seksuelt overgreb – det kan både være fysisk og digitalt.

I groomingprocessen vil den person, som barnet troede, det kunne stole på, ofte lokke eller manipulere barnet til at gøre noget, som det ikke har lyst til. Det kan være at gøre noget seksuelt eller sende seksuelt materiale. Den voksne kan – nogle gange ved at udgive sig for at være en anden, for eksempel et barn – lokke med guldmønter eller ’skins’ i onlinespil eller lokke med et løfte om at indfri skuespiller-drømmen. Det kan også ske ved, at groomeren og barnet opbygger et venskab eller en tillidsfuld relation, som gør, at groomeren kan overbevise barnet om at gøre ting, der overskrider barnets grænser.

Når kommunikationen foregår skriftligt, er det sværere for barnet (og voksne) at gennemskue skjulte hensigter, fordi tonefald, kropssprog og ansigtsmimik er skåret væk. Det gør det desværre også lettere for groomeren at manipulere barnet til at overskride egne grænser.

Hvor mange børn bliver groomet i Danmark?

Vi ved ikke, hvor mange børn og unge, der bliver groomet i Danmark. Men vi ved, at hvert fjerde barn mellem 9-17 år er blevet kontaktet online af voksne, de ikke kender i forvejen (Rambøll for Red Barnet, 2021).

I nogle tilfælde ville den fremmede skrive eller chatte med barnet. I andre tilfælde sendte den fremmede ting til barnet, som barnet ikke havde lyst til at se, eller ville have barnet til at gøre ting, som barnet ikke havde lyst til, for eksempel sende billeder af sig selv. 

Hvordan foregår grooming?

Grooming fungerer typisk sådan, at den voksne indleder en relation til barnet eller den unge ved først at anerkende og rose. Groomeren forsøger at skabe en særlig relation til barnet, for eksempel via fælles interesser og forståelse for barnets problemer, så der ofte skabes en stemning af ‘os mod resten af verden’.

Den voksne vil virke interesseret og har oftest stået i en lignende situation, som den barnet står i. Groomeren skubber samtalen over i det mere seksualiserede, den kan blive truende, og offeret for groomingen bliver presset eller lokket til at sende billeder eller til at møde op et bestemt sted. Hele tiden med skyld og ansvar som værktøj fra groomerens side: ‘du er selv gået med så langt’, ‘det er din egen skyld’ og så videre.

Hvor groomingprocessen tidligere strakte sig over længere tid, ser vi i dag en tendens til, at den ofte accelerer hurtigt og kraftigt. Det betyder, at der kan være meget kort fra for eksempel en venneanmodning til selve krænkelsen, nogle gange bare få timer.

Det er vigtigt at understrege, at den der bliver udsat for grooming aldrig har skyld i krænkelsen – uanset, hvad personen selv har gjort. Hvis du er pårørende til et barn, der har været udsat for grooming, kan du ringe eller skrive til Red Barnets SletDet Rådgivning og få konkret rådgivning til, hvad du kan gøre.

Hvad er lovgivningen på området, og hvilke rettigheder har børn og unge?   

Den 1. juli 2023 blev grooming kriminaliseret, og grooming har nu sin egen paragraf i straffeloven. Det bliver altså slået fast, at den groomede ikke selv kan have medansvar for groomingen, og at manipulation i sig selv er ulovligt.

Ifølge Børnekonventionen har alle børn og unge ret til at blive beskyttet mod overgreb, afpresning og grooming (artikel 19, 34 og 36). Alle børn har ret til at være trygge, og det gælder også på nettet – ingen beder selv om at blive groomet.

Hvad skal du være opmærksom på, og hvordan kan du handle?

Et væsentligt element i grooming er at holde relationen hemmelig, og derfor kan det være svært for barnet at gå til en voksen. Vær derfor opmærksom på, at det er en stor tillidserklæring, hvis barnet har betroet sig til dig. Hvis du har fået kendskab til groomingen på anden vis, så vær da bevidst om, at barnet kan være fyldt med følelser af skam og selvbebrejdelse, da relationen til groomeren kan opleves som meget tabubelagt. Nogle børn vil føle, at de ikke kan stole på nogen længere, fordi groomeren har svigtet deres tillid. Fortæl barnet, at det ikke er barnets skyld og at de er blevet udnyttet.

Du skal være opmærksom på, at relationen til groomeren ofte også kan opleves positiv for barnet, der kan føle sig særligt udvalgt og ”set” af krænkeren – følelser, som vi alle synes er rare. Derfor kan barnet i nogle tilfælde forsøge at genskabe det, der for barnet blev oplevet som positive elementer af groomingen. Grooming handler om manipulation, og det kan være svært for barnet at gennemskue. Alle kan blive lokket i en fælde. Det er vigtigt at respektere dette, samtidigt med, at du på en nænsom måde forklarer barnet, at det er blevet udnyttet.

Grooming er ulovlig udnyttelse, og det skal stoppes. Derfor er det vigtigt at dokumentere groomingen. Det kan være skærmbilleder af profilnavne, samtaler, opslag, brugernavne, oplysninger om økonomiske overførsler, links til krænkende indhold eller lignende. Det kan være grænseoverskridende for barnet at vise dig samtalerne mellem sig selv og krænker, men ikke desto mindre er det vigtigt, at du hjælper barnet med at sikre beviserne. Gør det på en nænsom måde. Beviserne kan bruges i en eventuel politianmeldelse.

Nogle gange efterspørger groomeren seksuelle billeder eller manipulerer barnet til at indgå i seksuelle aktiviteter. Det er vigtigt ikke at give efter for groomerens krav. Hjælp barnet med at stoppe kontakten og undgå at sende billeder eller lignende. Husk dog ikke at bebrejde barnet, hvis det allerede har sendt for eksempel billeder. Det er væsentligt at hjælpe barnet med at få stoppet kontakten til groomeren. Det kan være ved at anmelde og blokere profilen på sociale medier. Det kan I finde trin-for-trin vejledninger til her.

Ved en anmeldelse kan politiet hjælpe til at få personen stoppet. Det er ulovligt at groome andre (Straffelovens § 231), ligesom det er strafbart at presse eller true andre til for eksempel at sende seksuelle billeder eller nøgenvideoer (Straffelovens § 225 og § 260). Hvis groomeren har fået tilsendt intime billeder eller manipuleret krænkende materiale, vil Straffelovens § 226 og § 235 om dokumenterede seksuelle overgreb mod børn kunne gøre sig gældende. Her kan I anmelde digitale krænkelser til politiet.

Læg mærke til barnets trivsel og overvej om der er behov for yderligere hjælp og støtte. Grooming kan have alvorlige konsekvenser, og der kan være behov for professionel hjælp – både for barnet og familien, der er involveret.

Kontakt SletDet Rådgivningen for konkret rådgivning til jeres specifikke situation. Vi har indgående kendskab til grooming – hvordan det foregår, hvordan det kan føles, og lovgivningen på området.

Hjælpemidler

Materialer – Find vores undersøgelser om børn og unges digitale liv og oplevelser online.

Hjælp til sociale medier – Få trin-for-trin vejledning til en række sociale medier.

Politianmeldelse – Få vejledning i hvordan du bedst politianmelder digitale krænkelser.

Red Barnets øvrige indsatser

AnmeldDet – Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn.

CTRL – Få hjælp til at håndtere det, hvis du som ung oplever seksuelle tanker om børn.

Red Barnets forældresite – Få hjælp til dit barns digitale liv.

Hvad er grooming? – Bliv klogere på, hvordan grooming opleves fra barnets perspektiv og se explainer-video med en af Red Barnets eskperter.